726 239 332
Odwiedziło nas: 119524 osób.
Aktualności
PLENER RYSUNKOWY - REKRUTACJA
2024
05
20
Zapraszamy do udziału w plenerze rysunkowym dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat.

Plener odbędzie się na płycie Krośnieńskiego Rynku w dniu 19.06.2024 w godz. 9.00-14.00.

Organizatorem konkursu jest FUNDACJA DLA SZTUKI we współpracy z pracownią MEZGRAF KROSNO.Zajęcia mają na celu pobudzanie oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej, przestrzennej i kompozycyjnej
- czerpiącej z bezpośredniego kontaktu z naturą. Pogłębienie umiejętności kreatywnej obserwacji pejzażu 
otwartego i otoczenia zurbanizowanego, a także twórczego podejmowania decyzji w poszukiwaniu autorskich 
rozwiązań kompozycyjnych. Ugruntowanie zdobytych wcześniej umiejętności posługiwania się różnymi rodzajami rysunku.
 


Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały plastyczne i posiłek podczas pleneru.

PROCES REKRUTRACJI wg - Regulamin_PLENER_2024.pdf
Formularz zgłoszeniowy - Formularz_zgloszeniowy_na_plener.pdf
 
 
 
 

 

Kapitał LudzkiUnia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.